روز: آگوست 29, 2017

دانستنی های واریکوسل

دانستنی های واریکوسل فوق تخصص اورولوژی ، متخصص اورولوژی وریدهای بدن دریچه هایی دارند وخون برای تصفیه شدن، از رگها عبور می کند ،زمانی که دریچه ها خراب می شوند خون پس می زند و بر می گردد . پس زدن خون باعث گشادی ورید ها می شود و ورید های بیضه هم از این […]

ادامه مطلب