برچسب: دوره نقاهت شکستگی باز

شکستگی باز

شکستگی باز شکستگی باز ، شکستگی است که در آن شاهد زخم های بازی بر روی پوست اطراف استخوان شکسته شده، خواهیم بود. در بیشتر مواقع، قطعات شکسته شده استخوان، باعث پاره شدن پوست در لحظه آسیب می شوند. از آن جایی که در زخم های باز، احتمال ورود و انتقال باکتری ها و مواد […]

ادامه مطلب